MEMBRES DEL CONSELL DIRECTIU

L'Orgue de Representacio actual de la penya

L'actual Consell Directiu està conformat per membres que foren triades democraticament en unes votacions per correu electronic entre els dies 14 i 31 de Maig de 2000. Per eleccio lliure i directa, els actuals carrecs directius continuen eixercint com a tals, i ells son els maxims representants de l'Associacio, encara que com a membres de la mateixa, tenen els mateixos drets i deures que qualsevol atre membre. Els carrecs son els següents:

carrec

PRESIDENT

numero d'orde

001

nom

ALEIXANDRE

llinages

FUENTES GOMEZ

lloc de residencia

VALENCIA CIUTAT

carrec

SECRETARI I
VOCAL PRIMER

numero d'orde

003

nom

PEDRO

llinages

GARCIA ALMAZAN

lloc de residencia

MADRIT

carrec

VOCAL SEGON I TESORER

numero d'orde

004

nom

JOSE RAMON

llinages

POLO LOPEZ

lloc de residencia

VALENCIA CIUTAT

carrec

VOCAL TERCER

numero d'orde

005

nom

JOAN BATISTE

llinages

SANCHO GEA

lloc de residencia

L'ELIANA

carrec

VOCAL QUART

numero d'orde

011

nom

DOMINIC

llinage

KEOWN

lloc de residencia

CAMBRIDGE (REGNE UNIT)

carrec

-

numero d'orde

-

nom

-

llinages

-

lloc de residencia

-

 

MEMBRES SENSE CARREC

Els demes membres de l'Associacio

Ademes dels membres del Consell Directiu, l'Associacio tambe ne te membres sense carrec. Fins i tot, a lo llarc de la seua existencia, l'entitat ha arribat a tindre molt mes de la vintena de membres actius, encara que actualment els penyistes sense carrec son els següents:

numero d'orde

013

nom

DAVID

llinages

SAEZ COLL

lloc de residencia

VALENCIA CIUTAT

numero d'orde

014

nom

JOSE RAMON

llinages

CASTELLO JUAN

lloc de residencia

TAVERNES DE LA VALLDIGNA

numero d'orde

016

nom

LIAM

llinages

KEOWN MONTERDE

lloc de residencia

ROCAFORT

numero d'orde

023

nom

JOSE MIGUEL

llinages

LATORRE TUDELA

lloc de residencia

VALENCIA CIUTAT

numero d'orde

024

nom

LUIS MIGUEL

llinages

LIZONDO RAMOS

lloc de residencia

VALENCIA CIUTAT

numero d'orde

025

nom

JOSE

llinages

BORDES GARCIA

lloc de residencia

L'ELIANA

numero d'orde

026

nom

DIEGO

llinages

RAMOS MARTIN

lloc de residencia

VALENCIA CIUTAT

numero d'orde

027

nom

ELVIRA

llinages

ALMENAR GARCIA

lloc de residencia

VALENCIA CIUTAT

numero d'orde

028

nom

DIEGO

llinages

RAMOS ALMENAR

lloc de residencia

VALENCIA CIUTAT

numero d'orde

029

nom

JOSEP LLUIS

llinages

IRIEPAL i LLEDO

lloc de residencia

VALENCIA CIUTAT

numero d'orde

030

nom

MATEO

llinages

BORDES GARCIA

lloc de residencia

VALENCIA CIUTAT

numero d'orde

031

nom

MARIA ANGELES

llinages

LACUEVA MEDINA

lloc de residencia

VALENCIA CIUTAT

numero d'orde

032

nom

GABRIEL

llinages

MADRID DOLZ

lloc de residencia

VALENCIA CIUTAT

numero d'orde

033

nom

MARIAN

llinages

MADRID LACUEVA

lloc de residencia

VALENCIA CIUTAT

numero d'orde

034

nom

DANIEL

llinages

PEREZ i GRAU

lloc de residencia

VALENCIA CIUTAT

numero d'orde

035

nom

DANIEL

llinages

PEREZ-GRAU i SEBASTIAN

lloc de residencia

VALENCIA CIUTAT

numero d'orde

036

nom

PAU

llinages

PEREZ-GRAU i SEBASTIAN

lloc de residencia

VALENCIA CIUTAT

numero d'orde

-

nom

-

llinages

-

lloc de residencia

-

 

MEMBRES SIMPATISANTS

Els possibles nous membres de l'Associacio

Ademes dels membres del Consell Directiu i dels demes membres sense carrec, l'Associacio tambe ne te unes atres persones que en algun moment han demostrat interes cap a la nostra entitat, en este sentit estan molt propet a les finalitats principals i basiques i possiblement passaran a formar part de la penya en poc de temps, de moment aci estan demostrant el seu associacionisme i el seu llevantinisme, son els següents:

numero d'orde

S-1999-01

nom

JOSE ROBERTO

llinages

MILAN NAVARRO

lloc de residencia

VALENCIA CIUTAT

numero d'orde

S-2000-01

nom

SUSANA RAQUEL

llinages

MILAN NAVARRO

lloc de residencia

LA CANYADA (PATERNA)

numero d'orde

S-2000-02

nom

FRANCISCO SANTIAGO

llinages

BELDA RUIZ

lloc de residencia

LA CANYADA (PATERNA)

numero d'orde

S-2000-03

nom

VICENTE JOSE

llinages

ORTS GILABERT

lloc de residencia

BONREPOS I MIRAMBELL

numero d'orde

S-2004-01

nom

VIRGINIA

llinages

SANCHIS CARPE

lloc de residencia

VALENCIA CIUTAT

numero d'orde

S-2004-02

nom

PABLO

llinages

AVIÑO ALBEROLA

lloc de residencia

XATIVA

numero d'orde

S-2007-01

nom

JORGE

llinages

LIZONDO MARCED

lloc de residencia

VALENCIA CIUTAT

numero d'orde

-

nom

-

llinages

-

lloc de residencia

-

numero d'orde

-

nom

-

llinages

-

lloc de residencia

-

 

 

© 1999-2013 blaugraNET@, Societat Deportiva i Cultural