HISTORIA DE L'ASSOCIACIO

Des dels seus inicis fins a l'actualitat

L'idea de fer esta Associacio va sorgir fa ya temps al voltant d'unes bones gerres de sangria, que diuen que es com ixen les millors idees. Aixina que alla per Octubre de 1999, en un dels classics sopars d'amics que es celebraven tots els divendres, l'idea va quallar entre un grapadet de gent en sentiment granota, i a partir d'eixe moment, nomes era qüestio de temps formalisar el tema.

Setembre de 1999 - Bar Restaurant JardiFon en eixe grapadet inicial d'amics en espirit llevantiniste i inconformiste (Roberto, Pedro, Jose Ramon i Aleixandre), a on va naixer l'idea de fer-ne una Associacio o penya, que poguera reunir a tots aquells aficionats granotes, que fruixen i patixen del nostre equip a través de la xarcia mundial d'informacio: Internet. El nostre nexe d'unio era eixe mon "virtual", i en eixa idea un divendres 8 d'Octubre de 1999, un dia abans del Dia Gran de la Patria Valenciana, es concretà l'idea de crear la primera Associacio o penya llevantinista d'este tipo.

Les dites reunions es feyen en el desaparegut Bar Restaurant Jardi, en el carrer Pianista Ampar Iturbi del barri de Malilla, en la nostra benvolguda ciutat de Valencia, i encara que entre els reunits n'hi havia gent de totes les tendencies futbolistiques, els amics en sentiment llevantinisme conformaren els inicis d'una nova Associacio, en una filosofia d'actuacio totalment diferent respecte a les actuals penyes del LLevant Unio Deportiva.

En eixos inicis, nosatres teniem una ilusio, pot ser utopica, pero pensaven que deuriem de crear una especie d'entitat a on tots els granotes que estavem per tot arreu del mon, poguerem estar en comunicacio i rebre noticies, novetats, articuls i qualsevol tipo d'informacio al voltant del nostre benvolgut equip. Voliem treballar totalment a través d'Internet, i fer una Associacio a on no es demanara la presencia fisica dels membres penyistes per a fruir de la sensacio de ser granota i penyiste totalment oficial a través de la xarcia.

Aixina que poc a poc i per mig dels correus electronics, eixe grapadet d'amics inicials anarem posant les bases de lo que deuria de ser esta Associacio. A lo llarc de mesos estiguerem en contacte per correu electronic, canviant opinions, formes d'actuar i evitant futures problemes que pogueren sorgir per la creacio d'una Associacio totalment nova. La LLei existent no podia donar ampar ad este tipo d'associacions, aixina que tinguerem que utilisar les lleis actuals, i modificar els punts necessaris per a donar covertura a la nostra entitat.

Entre gestions i gestions, en Decembre de 1999 anarem buscant direccions de pagines en internet per a poder insertar la nostra futura pagina oficial, en este sentit, reservarem ya varies direccions en servidors de bades, per a evitar trobar-nos sense la base, de la que sería la nostra seu social "virtual".

Despres de solucionar estos temes, vindria lo principal: el nom de l'Associacio. D'esta forma lo primer que teniem que fer era triar, democraticament, un nom per ad esta nova Associacio, i aixina es ferem unes votacions el dia 9 d'Abril de 2000 en primera volta, i unes atres el dia 20 d'Abril de 2000 en segona volta, per a d'esta forma i per mig del correu electronic, poder votar el millor nom que tots els membres hagueren triat. Resultat... puix d'una forma realment novedosa, la majoria de membres de l'entitat trià el nom actual de l'Associacio: "blaugraNET@".

En el nom ya triat i aceptat per la totalitat dels membres, continuarem en el sistema de votacions per correu electronic, en esta ocasio era una coseta mes formal, l'eleccio dels carrecs inicials de l'Associacio i la seua posterior oficialisacio. En este sentit, el dia 14 de Maig de 2000 es triaren els carrecs de President, Vicepresident, Vocal 1er, Vocal 2on i Vocal 3er entre la totalitat de membres de l'Associacio, puix n'hi havien llistes obertes i tots teniem opcions de resultar triats per als carrecs. Una vegada triats estos primers carrecs, es van fer les votacions per als carrecs de Tesorer i Secretari el dia 31 de Maig de 2000, en estes eleccions unicament podien votar ya els carrecs anteriorment triats, encara que tot lo mon es podia presentar excepte el President i el Vicepresident. D'esta forma, democraticament i per correu electronic, a finals de Maig es completà la totalitat dels carrecs del primer Consell Directiu de l'entitat.

La historia continúa en la realisacio dels Estatuts oficials de l'Associacio, aixina d'esta forma i passat l'estiu, els membres del Consell Directiu es posaren d'acort per a poder fer un document a on estiguera reflexada tota la filosofia de la nova entitat. Fon a partir de Setembre de 2000 quan s'escomençà a perfilar un document base pero, com en una Associacio la pluralitat existix... en la conformacio d'uns Estatuts tambe. Per aixo, la confeccio definitiva dels Estatuts inicials s'allargà mes de lo normal, puix n'hi hague que tindre en conte les opinions de tots els membres per a la seua definicio, i fon ya en Decembre de 2000 quan s'acabaren definitivament. Acte seguit començaren les gestions per a l'inscripcio, i previ pagament de taxes, entrega de formularis i impresos, el dia 31 de Giner de 2001 s'entrega tota la documentacio corresponent a l'orgue oficial: el Registre d'Associacions, depenent de la Conselleria de Justicia i Administracions Publiques de la Generalitat Valenciana, i la resposta fon clarament positiva, aixina en data del 5 de Març de 2001, el Registre d'Associacions nos donava el numero d'entitat 11401 de la Seccio 1ª del Registre Provincial de Valencia.

Maig de 2000 - Delegacio de Penyes LLevantinistesUna vegada reconeguts per les Administracions Publiques correctament, i oficialment registrades, necessitavem tambe el reconeiximent per part de la familia llevantinista. Aixina que anarem a la Delegacio de Penyes LLevantinistes per a poder oficialisar de forma correcta la nostra inscripcio en la propia Delegacio, i de pas, donar-nos a coneixer a les demes penyes llevantinistes. D'esta forma, a partir de l'Assamblea General Ordinaria que celebrà la Delegacio de Penyes LLevantinistes el dia 7 de Maig de 2001, poguerem, d'una forma oficial, presentar-nos al mon llevantiniste, puix el propi President de la Delegacio, Pepe Puchades, nos donà la benvenguda i oficialisà la nostra presencia en la propia Assamblea.

Pero lo millor per a l'Associacio tambe vingue en estes dates, concretament el 3 de Maig de 2001, puix fon la data d'inici de la nostra llista de correu de la penya, una llista de correu tancada i controlada nomes per als membres oficials de l'Associacio. D'esta forma es millorà considerablement el contacte i la comunicacio entre els membres de la penya, i pujà de forma considerable l'atencio que els propis membres li dedicaven a l'Associacio. La llista de correu es creà en el servidor DOMEUS, i fon utilisada per a començar a funcionar com a penya de veritat. S'enviaren els comunicats oficials, les actes de les nostres Assamblees, i resumens de les de la propia Delegacio de Penyes LLevantinistes, tambe senyes de viages, sopars, reunions i qualsevol aspecte que necessitara la colaboracio dels membres de la penya.

Juliol 2001 - Logotipo Oficial de l'AssociacioPoc despres d'estes dates significatives, tinguerem una data tambe molt especial, quan per fi (despres de mesos de proves i esborranys) poguerem presentar a tots els membres de la penya el nostre Escut o Logotipo oficial de l'Associacio. Fon el dia 12 de Juliol de 2001, i per mig d'un correu electronic a la nostra llista interna, Jose Ramon (el membre que mes temps li dedicà a la seua elaboracio) nos mostrà lo que fins ara, es el nostre simbol mes identificatiu, i del que podem estar prou orgullosos degut al seu significat i excelent grafisme.

A lo llarc d'estos anys la penya llevantinista blaugraNET@ no ha deixat de creixer, encara que en cap moment el Consell Directiu ha fet cap campanya de promocio i difusio de l'existencia de l'entitat. Unicament hem seguit el nostre cami, i nos hem unit a la gent que volia continuar el mateix cami en nosatres. D'esta forma, dels 4 membres inicials que començarem esta historia en 1999, passarem a l'any següent a ser 9 membres, despres en l'any 2001 pujarem a 13 membres, en l'any 2002 a 15 membres, i en el 2003 pujarem fins els 20 membres, tots correctament inscrits i penyistes oficials del LLevant Unio Deportiva.

Encara que tambe tenim que resenyar que en el mes de Juny de l'any 2003, part dels membres de l'Associacio decidiren fer una ESCISSIO de la nostra entitat, per a formar-ne una atra penya de les que nomenem "tradicionals". Encara que el grup de membres era important, l'escissio no feu mes que consolidar la forma de treballar d'esta entitat tipo dins de les seues finalitats basiques, i conseguirem mantindre una relacio d'amistat i compromis en la gent que se'n ana voluntariament per a seguir un atre cami diferent en el mateix desti. A hores d'ara, actualment la penya ha vist com dels 20 membres que contaven a lo llarc de l'any 2003, han decidit continuar fent llevantinisme dins de blaugraNET@, 12 dels mes fidels socis granotes, i lo mes positiu es que despres d'esta escissio, la nostra penya continuà en la seua chicoteta expansio, puix tambe en l'any 2004 conseguirem pujar eixe numero de membres fins als 15 que te actualment l'entitat. L'Associacio continúa vigorosa com sempre i completament definit el seu marc d'accio, en un futur immillorable, i en un present extraordinari.

Decembre de 2002 - Assamblea General OrdinariaDe lo que inicialment era una idea un poquet aventurada, hem passat a ser una Associacio consolidada en tots els aspectes, en un futur immillorable, i un present que parla per ell mateixa. L'Associacio ha fet les seues Assamblees Generals Ordinaries i Extraordinaries, ha tengut presencia en el camp Ciutat de Valencia, puix alguns dels seus membres son accionistes i abonats, i tambe han portat una pancarta de l'entitat per a lluir en el camp. Membres de la penya han viajat per a recolzar l'equip a lo llarc de tota la peninsula, s'ha pogut anar a Getafe, Leganes, El Ejido, Saragossa, Elig, Albacete, Salamanca, Barcelona i Madrit, i a pesar que la seua filosofia no era esta, la situacio del moment i de cada membre no desvincula d'estes formes de fer llevantinisme.

Be, mes o manco vos hem contat qué es tot esta historia de l'Associacio "blaugraNET@, Societat Deportiva i Cultural", si esteu interessats en la penya, i vos agrada l'idea de pertanyir ad ella, puix poseu-vos en contacte en NOSATRES i contestarém a qualsevol dubte que pugau tindre. Aixina que tingau en conte sempre qual es la nostra filosofia de funcionament, i recordeu que sempre... ¡Amunt LLevant!

 

 

© 1999-2012 blaugraNET@, Societat Deportiva i Cultural