COMUNICATS OFICIALS

Informacio d'interes per als membres de l'Associacio

Aci trobareu un recull dels tots els Comunicats Oficials de l'Associacio, i de qualsevol escrit o informacio, que tinga interes per als propis membres de l'entitat. Seran escrits de caracter oficial, al contrari que en les demes seccions de noticies, articuls i croniques, a on hi ha un recull de tot en general.

COMUNICAT OFICIAL 17/12/2006

I TORNEIG DE NADAL DE FUTBOL 7 DE PENYES DEL LLEVANT UD

vore l'articul
ANUNCI OFICIAL 15/12/2005

CONVOCATORIA ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA (30/12/2005)

vore l'articul
ANUNCI OFICIAL 13/12/2004

CONVOCATORIA ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA (28/12/2004)

vore l'articul
ANUNCI OFICIAL 17/12/2003

CONVOCATORIA ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA (27/12/2003)

vore l'articul
COMUNICAT OFICIAL 26/09/2003

VOTACIO FINAL DEL CONCURS DE LA CAMISETA OFICIAL

vore l'articul
ANUNCI OFICIAL 08/09/2003

RESOLUCIO DEL CONCURS DE LA CAMISETA OFICIAL

vore l'articul
ANUNCI OFICIAL 25/07/2003

CONCURS DE LA CAMISETA OFICIAL DE LA PENYA

vore l'articul
COMUNICAT OFICIAL 02/07/2003

ESCISSIO D'UNA PART DE L'ASSOCIACIO

vore l'articul
ANUNCI OFICIAL 16/05/2003

CONVOCATORIA ASSAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (06/06/2003)

vore l'articul
ANUNCI OFICIAL 08/01/2003

PRESENTACIO DEL CARNET OFICIAL DE PENYISTE

vore l'articul
ANUNCI OFICIAL 22/12/2002

CONVOCATORIA ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA (29/12/2002)

vore l'articul
COMUNICAT OFICIAL 24/10/2002

ESTADI COMPARTIT ¿SI O NO?

vore l'articul
ANUNCI OFICIAL 18/12/2001

CONVOCATORIA ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA (28/12/2001)

vore l'articul

 

 

© 1999-2014 blaugraNET@, Societat Deportiva i Cultural