ELS CONCURSOS INTERACTIUS

Qualsevol tipo de competicio que puga fer llevantinisme a través de la xarcia

LA NOSTRA FILOSOFIA COM A PENYA

Des dels nostres Estatuts fundacionals, els membres de la penya llevantinista blaugraNET@, hem tengut clar que una forma de promocionar el nostre equip a través d'Internet, es per mig de concursos o competicions al voltant del mon granota, puix la propia participacio i l'interes que tenim cap al nostre equip, fa que la gent poc a poc vaja fent mes gran el llevantinisme en Internet, i es que com reflexa molt be un famos dit valencià: «tota pedra fa paret», i en eixa filosofia tan autoctona estem treballant en la nostra Associacio.

A continuacio posem de manifest l'articul 5 dels nostres Estatuts oficialisats, a on s'especifica clarament la nostra idea promocional dels concursos:

Articul 5. Activitats.

Esta Associacio, per al compliment de les finalitats principals i basiques, realisarà les següents activitats principalment a través del seu punt mes important d’accio (la xarcia mundial d’informacio, INTERNET):

- Organisar i promoure tota classe d’actes per al coneiximent i difusio d’est equip de futbol historic.

- Fomentar estudis, promoure edicions, fer concursos, i treballar per l’enaltiment de l’equip, de la seua historia i del seu sentiment.

- Quantes activitats complementaries es consideren necessaries, per a conseguir les finalitats principals i basiques.

Com a primera entitat “virtual” del Llevant Unio Deportiva S.A.D., esta Associacio te al seu abast tota una serie de mijos de nova creacio per a utilisar en el funcionament de la mateixa, de tal forma que sens exclusio de les formes tradicionals, en esta Associacio funcionaran tambe les noves tecnologies per a fer reunions per videoconferencia, comunicats per correu electronic, mensageries, i contacte entre els membres de l’Associacio per mig del sistema de “charrada escrita”, tot aço a través de les ferramentes que nos proporciona Internet.

PREMIS AL GUANYADORS

PERNIL VIRTUAL - Guanyador de la Porra DumengeCom la nostra filosofia de l'Associacio es la d'una participacio de bades en tots els concursos que s'organisen a través de la propia penya, el resultat d'aço es que els possibles premis que pugan obtindre's per guanyar el Trofeu Arroba o la Porra Dumenge... son mes que res... simbolics, puix de moment no existix cap partida presupostaria per a poder donar premis materials en els concursos.

D'esta forma es te clar que el guanyador del Trofeu Arroba no es pot quedar sense el coneiximent del seu guardo, aixina que ademes de la propia publicitat que esta pagina fa del merit del guanyador, es fara lo possible per a posar en coneiximent del propi interessat el resultat final del trofeu, i la seua victoria dins d'este apartat. En este mateix sentit, el guanyador de la Porra Dumenge, es fara constancia publica de la seua victoria en este concurs, ademes de poder fruir de la conquista del PERNIL VIRTUAL que es posa en joc cada any, gracies a la propia participacio de l'aficio granota.

De moment, la penya llevantinista blaugraNET@ nomes organisa dos concursos interactius, el TROFEU ARROBA i la PORRA DUMENGE, pero aixo no vol dir que estigam tancats a qualsevol atre concurs que puga posar en joc les virtuts participatives del mon llevantinisme a través d'Internet. En esta situacio estem de moment, i pensem que el futur sera dels propis aficionats granotes, aixina que unicament nos queda demanar participacio en la nostra idea de concursar, i sobretot divertir-se i fruir de ser aficionat granota, que per aixo està feta esta seccio de la pagina.

 

© 1999-2014 blaugraNET@, Societat Deportiva i Cultural